Informace včelařům :  ZO Bechyně

 

Říjen :

 
 Informace pro všechny včelaře ZO Bechyně, celorepublikově i v naší ZO je kritický výskyt varroázy je potřeba věnovat pozornost Fumigaci a provádět monitoring (vložit podložky a sledovat množství spadlých kleštíků)  letošní rok může být opět kritický na úhyny včel. Velké spady nahlásit na naše stránky, aby vedení mohlo dělat nějaká opatření.                  
 
                              Děkuji.      Čihák -  důvěrník Hvožďany
 
Listopad : 
 
Přátelé včelaři,
 
v sobotu dne 26.11.2011 od 9:00 do 11:00 hod. bude v přísálí Kulturního domu v Bechyni provedena výplata dotací na včelstva.
 
Upozorňuji všechny včelaře, že dotace byla letos snížena pouze na 97,50 Kč na jedno včelstvo.
 
                                                                                                                                          S pozdravem      Kohoutek P.
 
Prosinec :
 
  Přátelé včelaři, v sobotu a neděli 10 a 11.12 2011 bude provedeno léčení včelstev AEROSOLEM.S ohledem na veliký spad roztočů v letošním roce je nutno provést léčení mimořádně kvalitně, proto vás všechny prosím o zajištění osobní účasti, abyste tak mohli cca hodinu po zaléčení odstranit ucpávky česen. Rovněž prosím o zajištění starých kusů látek pro utěsnění česen (či případných jiných netěsností úlů). Včelaře se zasíťovanými dny prosím o takové provedení úprav úlů, aby při léčení účinná látka neunikala z úlů ven. Všem se budeme snažit před naším příjezdem zavolat.
                                                                         Kohoutek - Hospodář spolku