Historie  ZO Bechyně    

                                                   

 

Včelařský spolek v Bechyni byl založen 7.prosince 1919 s cílem jak praví zápis rozšiřovat a zvelebovat včelařství v našem kraji. 

Protokol valné hromady, konané dne 7 ho prosince 1919 za účasti 34 pánů členů a jiných hostů.

Fotokopie části protokolu

 

Ujímá se slova pan Jan Bukovský řídící uč. v.v. v Bechyni a vřelými projevy vítá všechny členy a hosty jakož i pana učitele včelařství Jos.Gottvalda ze Zběšic, který byl na naši valnou hromadu ústředím zaslán by nám vysvětlil základy včelařství. Mimo jiné pan Bukovský nabádá všechny by s příkladnou pílí naší malé včelky ujmuli se práce ku prospěchu nejen samotných včelařů, ale i celku a provolává a přeje naší práci mnoho zdaru.

 Po přednášce pana učitele probíhají volby ustavujícího spolku Bechyně.

 Za předsedu zvolen Jan BUKOVSKÝ z Bechyně

 místopředsedou Frant. ZAHRÁDKA z Březnice

 další páni výboru:    

Jan Hospodářský z Hodonic

 Ant. Novotný z Nuzic

 Boh Raumwolf z Hodonic

 Jan Bartůněk z Dobronic

 Jan Esch z Bechyně

 Ant. Nesý z Bechyně

 Ant. Šmidinger z Chrášťan

 Václ. Janko z Bechyně

 Pokladníkem zvolen Jan Esch z Bechyně

 Jednatelem zvolen Václav Janko z Bechyně

 Poté se ujímá slova pan předseda Bukovský děkuje všem za účast a vybízí všechny ku vzorné práci dle

 vzoru našich milých včeliček

Vedení spolku od roku 1919 do současnosti.

    Výbor ZO Bechyně -       Historie  
Rok Předseda Místopředseda Jednatel Hospodář
1919 Jan BUKOVSKÝ Fr.ZAHRÁDKA Václ.JANKO Jan ESCH
1922 -"- Fr.JÁCHYM -"- -"-
1926 Ed.SPEJCHAL Lad.ŠŤASTNÝ Václav JANKO Jan ESCH
1927 -"- Václ. GRUNCL -"- -"-
1929 -"- Josef LOSOS -"- -"-
1930 -"- -"- Ondř. CVERHOVER -"-
1933 -"- -"- Václ. SLAVÍK -"-
1936 -"- Jan HABADA Josef SMRŽ -"-
1937 -"- Václ. HUSÁK -"- -"-
1940 -"- Jos. SLAVÍK Frant. DUŠEK Karel KRAUS
1941 -"- MAŘAN -"- -"-
1943 -"- -"- Frant. HRUŠKA -"-
1952 -"- -"- K. KOTĚŠOVEC -"-
1966 Frant.VOZÁBAL Josef JAROŠ Vl. HANIŠ Roman HAVEL
1967 Vlad. HANIŠ -"- Jar.KALOUSEK -"-
1970 -"- -"- -"- Jar.VOZÁBAL
1975 -"- -"- -"- -"-
1976 Jan HRUŠKA Jar. KALOUSEK Josef ČÁP -"-
1985 Jiří BOČEK Frant.KOVAŘÍK -"- -"-
1995 -"- -"- Jiří HRDÝ -"-
2000 -"- Alois PAZDERA Frant. HERZA -"-
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.