Charakteristika úlu Langstroth 2/3

Charakteristika úlu Langstroth 2/3

      Charakteristika   Langstrothova úlu.Ve všech částech úlu je přísně dodržena včelí mezera 8 mm. Všechny nástavky obsahují 10 rámků Langstrothovy délky 448 mm, výšky rámků a nástavků jsou rozdílné. Nástavky mají stejné vnitřní a vnější rozměry. Náletový podstavec, dno, česnový klín, česnová zástrčka, krmítko, vnitřní a vnější víko jsou pro všechny sestavy technologií stejné. To poskytuje zejména výrobcům pozoruhodné racionalizační možnosti. Úl nemá připojovací zářezy (falce) a tím je jednodušší výroba a bezproblémové nasazování nástavků a ochrana včel před poškozením. Pro uchopení nástavků jsou vyfrézována zahloubení. Pohyblivost ve vrstvách podstatně zjednodušuje a urychluje práci. Optimální přizpůsobení úlového obsahu na sílu včelstva a nabídku snůšky. Stavebně biologicky příznivější odstup mezi zimním včelím hroznem a stěnami úlu. Dlouhá cesta trávení zimních zásob. Jednoduché a nekomplikované dno (není nutná žádná stavební uzávěra), ale je možné i vysoké, popř. varroa-dno, jež umožňuje u nás také jednoduchou fumigaci spodem a umístění pylochytu. Podmetem (dnem) je možné včely i krmit. Sklopná kování, uzávěr a kočovná předsíňka nejsou nutné 4 dřevěné díly + lepidlo + 12 až 16 šroubu (dle výšky) = nástavek. Včelaři mohou s těmito úly lépe spolupracovat, protože všechny díly jsou vzájemně vyměnitelné. Odprodání a převzetí je jednodušší. Také doplňující nákup je jednodušší. Jako nástavky pro med jsou použity, vzhledem k hmotnosti, nízké nástavky. V posledních letech směřují včelaři ve větším měřítku k nízkonástavkovému provozu a pracují s jednou výškou plástu. Připojovací rozměry nástavků zůstávají nezměněné.